پروژه‌ي مجتمع تجاري ايرانيان

مجتمع تجاري مركز خريد ايرانيان، در شهر قزوين واقع است. اين مجموعه در چهار طبقه شامل واحدهاي تجاري، كافي شاپ و رستوران بوده در ساخت كف‌سازي اين مجتمع از طرحهاي مختلف معرق سنگ  و سراميك استفاده شده است.

طرح‌هاي معرق سنگ به‌كار رفته شامل اجراي حاشيه بر ستونها، اجراي مداليون  و حاشيه در ورودي و پاگردها و نقاط مختلف ديگر است.

ساخت اين پروژه در سال 1389 توسط ماه‌سنگ انجام شده است.

Q00
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Q08
Q09
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18

Scroll to Top